Scalare Coaching ondersteunt in het proces om datgene te ontdekken en te veranderen waardoor je je beter voelt, beter gaat functioneren en beter gaat presteren. Bokkades zijn er om aan de kant te zetten, dus aarzel niet, pak aan en breek door.

Er zijn soms fases in je leven die even wat meer aandacht vragen. Het kan ook zijn dat je een ontwikkelingsstap wilt maken. Dan is het prettig om dit samen met iemand te doorlopen die jou kan ondersteunen, de juiste vragen weet te stellen en je stimuleert te ontdekken wat voor jou van belang is. In een coachingstraject ga je ervaren dat je, ongeacht de omstandigheden, de regie over je leven in eigen hand kunt houden en je altijd een keuze hebt.

Scalare Coaching
Bij coachen ligt de nadruk op het onderzoeken van beperkende overtuigingen en vergroten van blikveld waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden, vaardigheden en gedrag.
Zo gaan we te werk:

in een intake wordt de doelstelling bepaald
(her) ontdekken van het contact met jezelf (essentie)
bewustwoording van beperkende overtuigingen die het oude gedrag instandhouden
werken aan balans tussen denken en voelen
focus op persoonlijke passies en energizers die je energiepeil weer op orde brengen
ontdekken wat voor jou een gezonde leefstijl is.


Scalare Counseling
Counseling geeft ondersteuning daar waar sprake is van een verstoring in balans tussen lichaam en geest. De begeleiding bij counseling heeft tot doel de cliënt te ondersteunen bij verwerking van life-events  of algemeen gevoel van onwel bevinden met of zonder een duidelijke oorzaak.
Counseling kan een uitkomst bieden bij onder andere:

Overspannenheid/burn-out/depressies
Verwerken van life-events
Zoeken naar zingeving in het leven
Vergroten van zelfvertrouwen
Verstoorde balans in gevoel/verstand

Bij Scalare counseling staan veiligheid, vertrouwen en integriteit op de eerste plek. De gebruikte methodiek bestaat uit zowel cognitieve als lichaamsgerichte aanpak.
Aan ieder counselingtraject gaat een gratis informatief gesprek vooraf waarin ook de doelstelling samen wordt bepaald.©2011 Scalare alg.voorwaarden disclaimer 06 46220012 info@scalare.nu